Members of the Board as of October 2021

  1. Alexandros Panayiotou (President)
  2. Georgia Petasi – Korfiotou (Vice President)
  3. Christodoulos Christodoulou (Secretary)
  4. Giota Theodorou (Cashier)
  5. Tonia Nikolaou
  6. Anni Pantazi
  7. Michael Papathanasiou
  8. Christos Raspopoulos
  9. Giannos Antoniadis
Click to access the login or register cheese