Members of the Board as of October 2021

  1. Alexandros Panayiotou (President)
  2. Menelaos Tsangarides (Vice President)
  3. Georgia Korfioti (Secretary)
  4. Yiota Kithreotou (Cashier)
  5. Christodoylos Christodoulou
  6. Tonia Nicolaou
  7. Anni Pantazi
  8. Michael Papathanasiou
  9. Christos Raspopoulos
Click to access the login or register cheese